بازگشایی مجدد باشگاه‌های ورزشی

22:50 Min. Verfügbar bis 13.05.2025

بازگشایی مجدد باشگاه‌های ورزشی

Stand: 11.05.2020, 14:12 Uhr

پس از گذشت چند هفته، اجازه‌ی بازگشایی مجدد باشگاه‌های ورزشی در ایالت نوردراین‌وستفالن داده شد. همکاران ما، یلنا مورگن‌اشترن و کاترینا کول برای مشاهده‌ی شرایط، به دو باشگاه‌ ورزشی در شهر کلن رفته‌اند. چگونه برای این روز مهم آماده شده‌اند؟ اکنون به چه مواردی باید توجه کرد؟