تعداد بسیاری در دویسبورگ-هوخفلد به‌تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند

25:02 Min. Verfügbar bis 18.05.2025

تعداد بسیاری در دویسبورگ-هوخفلد به‌تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند

Stand: 15.05.2020, 18:22 Uhr

بنا به گزارش‌ها در منطقه‌ی هوخفلد دویسبورگ طی دو هفته‌ی گذشته ۱۶ نفر به‌تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. به‌عنوان اقدامات احتیاطی، از دانش‌آموزان سه مدرسه‌ی ابتدایی تست ویروس کرونا گرفته می‌شود. چرا بخصوص در این منطقه بیماری شیوع پیدا کرده است؟ ایزابل شایانی با مددکار اجتماعی سعید بلوری و برخی از ساکنان این منطقه  در مورد وضعیت اجتماعی آنجا صحبت کرده است.