چای فوریو با سعید فضل اولی

چای فوریو با سعید فضل اولی 10:50 Min. Verfügbar bis 19.06.2023

چای فوریو با سعید فضل اولی

سعید فضل اولی عضو تیم ملی قایقرانی ایران بود. سه سال پیش در آلمان پناهنده شد و آرزو داشت روزی وارد تیم ملی آلمان شود. حالا این آرزو برآورده شده است. بامداد اسماعیلی در برنامه «چای فور یو» با او ملاقات کرده است.

Stand: 19.06.2018, 18:10