چای فوریو: با علی صمدی احدی

22:44 Min. Verfügbar bis 19.09.2023

چای فوریو: با علی صمدی احدی

Stand: 19.09.2018, 16:34 Uhr

علی صمدی احدی کارگردان ایرانی تبار و ساکن شهر کلن است. او در سن 13 سالگی به آلمان مهاجرت کرد. امروز فیلم جدید او وارد سینماهای آلمان می شود. بامداد اسماعیلی در برنامه «چای فور یو» با او نه تنها در مورد فیلم هایش بلكه بيمارى او هم صحبت کرده است.