آرمین لاشت دبیرکل جدید حزب دموکرات مسیحی می‌شود

 آرمین لاشت دبیرکل جدید حزب دموکرات مسیحی می‌شود 20:16 Min. Verfügbar bis 17.01.2026

 آرمین لاشت دبیرکل جدید حزب دموکرات مسیحی می‌شود

آرمین لاشت به ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان انتخاب شد. این امر چه تأثیراتی بر انتخابات مجلس آلمان (بوندستاگ) خواهد داشت؟ فلاح الیاس و دکتر سادیکو الموسلی از حزب دموکرات مسیحی، در این مورد گزارش می‌دهند.

Stand: 16.01.2021, 18:18