تنوع نان در آلمان

تنوع نان در آلمان 03:54 Min. Verfügbar bis 03.05.2023

تنوع نان در آلمان

آلمانی ها عاشق نان هستند و آلمان واقعا از نظرتنوع و گوناگونی نان در دنیا تک هست. آیا می دانید در آلمان چند نوع نان هست؟ بامداد اسماعیلی تحقیق کرده است. این ویدیو به زبان آلمانی است. بخشی از آن زیرنویس فارسی دارد.

Stand: 03.05.2018, 12:40