برنامه‌ریزی وزارت خارجه برای خروج از افغانستان

01:42 Min. Verfügbar bis 02.09.2026

برنامه‌ریزی وزارت خارجه برای خروج از افغانستان

Stand: 31.08.2021, 14:37 Uhr

 آلمان قصد دارد تا به حداکثر ۴٠هزار نفر از افغانستان پناه بدهد. هایکو ماس، وزیر خارجه‌ی آلمان، در مورد برنامه‌ی خروج آلمانی‌ها، نیروهای محلی و نیازمندان به حمایت از افغانستان با کشورهای همسایه مذاکره کرده است. در این گزارش ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری را در این مورد ارائه می‌کنند.