وضعیت پناهجویان در پاریس چگونه است؟

وضعیت پناهجویان در پاریس چگونه است؟ 23:45 Min. Verfügbar bis 29.01.2025

وضعیت پناهجویان در پاریس چگونه است؟

روزانه افراد جدیدی به پاریس می رسند. ایزابل شایانی به پاریس رفته تا در آنجا جویای وضعیت پناهجویان، به خصوص افغان ها شود. او در یک ایستگاه اتوبوس به افرادی که به دنبال محافظی در برابر سرما بودند برخورد کرد.

Stand: 20.01.2020, 11:32