اختلافات مربوط به پناهندگی اتحادیه را تقسیم  می کند

اختلافات مربوط به پناهندگی اتحادیه را تقسیم  می کند 27:59 Min. Verfügbar bis 28.06.2023

اختلافات مربوط به پناهندگی اتحادیه را تقسیم  می کند

آیا آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بعد از نشست بروکسل راه حلی برای بحران جدید پناهجویی یافت؟ بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی اطلاع می دهند.

Stand: 28.06.2018, 11:28