قانون جدید پناهندگی در یونان

قانون جدید پناهندگی در یونان 03:49 Min. Verfügbar bis 14.02.2025

قانون جدید پناهندگی در یونان

دولت یونان قانون جدید پناهندگی را اجرا می کند و پلان دارد، محافظت از مرزهایش را بیشتر نماید.

Stand: 05.02.2020, 15:56