توقف زدن واکسن آسترازنکا در آلمان

توقف زدن واکسن آسترازنکا در آلمان 34:42 Min. Verfügbar bis 18.03.2026

توقف زدن واکسن آسترازنکا در آلمان

چرا زدن واکسن آسترازنکا به حالت تعلیق درآمده است؟ برای افرادی که قبلاً این واکسن را دریافت کرده‌اند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بامداد اسماعیلی در این مورد با مهمانان خود گفتگو کرده است. 

Stand: 16.03.2021, 18:33