پودر گلوکز سمی در داروخانه های کلن

پودر گلوکز سمی در داروخانه های کلن 04:35 Min. Verfügbar bis 27.09.2024

پودر گلوکز سمی در داروخانه های کلن

یک خانم باردار به همراه جنین اش پس از مصرف داروی سمی دیابت(قند خون) جان خود را از دست دادند. سه داروخانه در شهر کلن به این خاطر بسته شد. آرزو نایبی و برهان تاکید، اطلاعات بیشتری در اینباره می دهند...

Stand: 27.09.2019, 15:58