به رسمیت شناختن مدارک خارجی

به رسمیت شناختن مدارک خارجی 36:41 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

به رسمیت شناختن مدارک خارجی

در آلمان چگونه می‌توان مدارک تحصیلی و شغلی قدیمی از دانشگاه‌های محلی را به تأیید رساند. بامداد اسماعيلي با خانم اوسنباخ-البلخی، کارمند دفتر مرکزی سیستم‌های تحصیلی خارجی صحبت کرده است.

Stand: 14.04.2019, 15:14