انتقاد پس از اظهارات درباره ی آزادی بیان

انتقاد پس از اظهارات درباره ی آزادی بیان 06:29 Min. Verfügbar bis 05.08.2024

انتقاد پس از اظهارات درباره ی آزادی بیان

در حال حاضر رئیس حزب سی دی یو به دلیل اظهاراتش درباره ی آزادی بیان، در اینترنت مورد انتقاد قرار گرفته است. دقیقا مربوط به چیست و چه حد و مرزی برای آزادی بیان در آلمان وجود دارد؟ این موضوع را از جانینا ورنر و برهان عقید مطلع می شوید.

Stand: 31.05.2019, 11:23