بزرگترین مسابقه فوتبال افغان ها در اروپا

بزرگترین مسابقه فوتبال افغان ها در اروپا 06:17 Min. Verfügbar bis 27.07.2023

بزرگترین مسابقه فوتبال افغان ها در اروپا

در کلن بار دیگر بزرگترین مسابقات فوتبال مهاجرین افغان در اروپا برگزار شد. 32 تیم از کشور های مختلف حضور داشتند. بامداد اسماعیلی هم آنجا بود و گزارشی برای شما تهیه کرده است.

Stand: 27.07.2018, 16:45