جاسوسی برای دولت ایران از اردوی آلمان

جاسوسی برای دولت ایران از اردوی آلمان 05:07 Min. Verfügbar bis 30.01.2024

جاسوسی برای دولت ایران از اردوی آلمان

پليس يك كارمند ارتش آلمان را بازداشت كرد . اين مرد افغان مظنون به جاسوسى براى وزارت اطلاعات ايران است. بامداد اسماعيلى و ايزابل شايانى براى شما گزارش مى دهند.

Stand: 29.01.2019, 19:48