«جسم اینجاست، قلب آنجاست» - نگرانی برای افغانستان

41:44 Min. Verfügbar bis 20.09.2026

«جسم اینجاست، قلب آنجاست» - نگرانی برای افغانستان

Stand: 20.09.2021, 16:57 Uhr

چهار هفته پس از سلطه‌ی مجدد طالبان بر افغانستان، ما با جامعه‌ی مهاجر افغان گفتگو می‌کنیم. حس و حال آنها پس از رویدادهای موطن‌شان چگونه است؟ چگونه با این مسئله کنار می‌آیند؟ و برای جلوگیری از ناامیدی و کسب روحیه چه می‌توان انجام داد؟ ایزابل شایانی در این‌باره با مریم بخشی، محرم فقیرزاده و دیگر مخاطبین گفتگو کرده است.