علی احمدی چطور علی اشمیت شد؟

علی احمدی چطور علی اشمیت شد؟ 09:07 Min. Verfügbar bis 04.03.2026

علی احمدی چطور علی اشمیت شد؟

Von Bamdad Esmaili

علی اشمیت حدود پنج سال پیش به آلمان پناه آورد. داستان زندگی این جوان افغان بسیار شنیدنی است. او با بامداد اسماعیلی در باره سرنوشت خود صحبت کرده است.

Stand: 04.03.2021, 11:45