اگر منع اخراج دریافت نمایید به چه معنی است؟

اگر منع اخراج دریافت نمایید به چه معنی است؟ 05:22 Min. Verfügbar bis 23.07.2023

اگر منع اخراج دریافت نمایید به چه معنی است؟

بعضی از پناهجویانی که قبول نمی شوند «ممنوعیت اخراج» می گیرند. اما به چه کسانی چنین جوابی داده می شود و آنها چه حق و حقوقی دارند. بامداد اسماعیلی و ماله اشتوسل برای شما تحقیق کرده اند.