رای منفی پارلمان بریتانیا در مورد معامله برکسیت

رای منفی پارلمان بریتانیا در مورد معامله برکسیت 07:19 Min. Verfügbar bis 29.01.2024

رای منفی پارلمان بریتانیا در مورد معامله برکسیت

پارلمان بريتانيا به معامله بركسيت نخست وزير راى منفى داد. خانم مى حال بايد براى گرفتن راى اعتماد از پارلمان تلاش كند . بامداد اسماعيلى و يان كخ گزارش مى دهند.

Stand: 17.01.2019, 18:51