فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال شد

فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال شد 01:55 Min. Verfügbar bis 19.07.2023

فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال شد

مردم در سراسر فرانسه با هیجان دیدار نهایی جام جهانی را دنبال کردند؛ از جمله در خیابان شانزه لیزه پاریس. ایزابل شایانی هم آن‌جا بود و با تماشاگران گفت‌وگو کرد.

Stand: 19.07.2018, 14:41