#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کاپشن

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کاپشن 01:12 Min. Verfügbar bis 26.09.2021

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کاپشن

آب و هوا و پوشش مناسب با آن در آلمان همیشه موضوعی داغ برای بحث است. یک سری برنامه جدید به نام "شما چه ویژگی آلمانی دارین" را آغاز کرده ایم. اینجا اولین قسمت آن را می بینید. ویژگی آلمانی شما چیه؟