#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: تقویم

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: تقویم 01:04 Min. Verfügbar bis 20.10.2021

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: تقویم

آلمانيها عادت به برنامه ريزى هاى طولانى مدت و سازماندهى كردن همه چيز دارند. به نظر شما ويژگى خاص آلمانى ها چيه؟