#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کیک خوردن با قهوه

01:13 Min. Verfügbar bis 22.08.2022

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارین: کیک خوردن با قهوه

ویژگی آلمانی بودن چیست؟ یکی از آن ویژگی ها نوشیدن قهوه و کیک خوردن است.