برنج در پلوپز

03:23 Min. Verfügbar bis 04.05.2023

پخت برنج در پلوپز:وقتی یه آلمانی پلوپز هدیه می گیرد

Stand: 04.05.2018, 15:03 Uhr

اگر به یک آلمانی یک پلوپز کادو بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ ما به فیلمبردارمون دتلف یک پلوپز هدیه دادیم. خودتون ببینید چی شد .