تفاوت سبک مهمان نوازی ایرانیها و آلمانیها

06:11 Min. Verfügbar bis 16.02.2023

تفاوت سبک مهمان نوازی ایرانیها و آلمانیها

Stand: 16.02.2018, 15:47 Uhr

ایرانی ها از یک مهمان چگونه پذیرایی می‌کنند؟ آلمانی ها چطور؟ نگاهی توام با طنز به این موضوع! شما چه تجربه ای در این زمینه دارید؟