"چای فور یو" با علیرضا کوشک جلالی

13:48 Min. Verfügbar bis 09.11.2022

"چای فور یو" با علیرضا کوشک جلالی

Stand: 09.11.2017, 16:51 Uhr

علیرضا کوشک جلالی در اوایل دهه هشتاد میلادی به آلمان مهاجرت کرد. او در زمینه تآتر فعالیت خود را ادامه داد و در حال حاضر یکی از کارگردانان موفق تآتر در آلمان و ایران است. بامداد اسماعیلی در برنامه "چای فور یو" با او در کلن ملاقات کرده است.