جب فور یو: تکنسین ارتوپدی

جب فور یو: تکنسین ارتوپدی 05:45 Min. Verfügbar bis 21.02.2022

جب فور یو: تکنسین ارتوپدی

زاکی با علاقه با مردم کار میکند. او همچنین به پزشکی و امور فنی علاقه مند است. در سری برنامه "جب فوریو" امروز شغل او را به شما معرفی می کنیم: تکنسین ارتوپدی.

Stand: 03.03.2017, 11:40