جب فور یو: كفاش

جب فور یو: كفاشی 02:17 Min. Verfügbar bis 27.01.2022

جب فور یو: كفاش

حسن كايا در شهر كلن آلمان كفاش است. او در برنامه جوب فوریو در مورد این شغل توضیح می دهد و اینکه داشتن چه مهارت هایی برای کفاشی لازم است.

Stand: 30.01.2017, 11:35