جب فور یو: آشپز

جب فور یو: آشپز

عمومأ در بازار کار آلمان به آشپزها ضرورت زیادی میباشد. آموزش یک دوره فنی وحرفه ایی بهترین راه برای آشپز شدن است، اما افرادی زیادی هستند که شغل آشپزی را در این صنف میآموزند مانند سونو که هندی است. بخش جدیدی از سری برنامه های جب فور یو از دوسلدورف در رستوران «نویی داچ دلی». این گزارش با زیر نویس فارسی میباشد.

Stand: 18.01.2018, 16:01