جب فور یو: نانوایی

جب فور یو: نانوایی

در برنامه جدید  "جب فور یو" براي شما شغل هاي مختلف در آلمان را معرفي مي كنيم. اولین قسمت این برنامه در باره شغل نانوایی است که در آلمان یکی از مشاغل مورد نیاز می باشد. آیا تا به حال تصور کردید که نانوا شوید؟ ما به نانوایی هینکل در شهر دوسلدورف رفته ایم. این برنامه زیرنویس دری دارد.

Stand: 21.12.2016, 16:36