#مددکاران: كريستل نويدك

#مددکاران: كريستل نويدك 06:57 Min. Verfügbar bis 16.05.2022

#مددکاران: كريستل نويدك

در اين سرى برنامه از مددكاران به شما كريستل نويدك را معرفى مى كنيم. او از سال ١٩٧٩ تا به حال به پناهجويان يارى مى رساند و به همراه همسرش روبرت، سازمان كمك به پناهجويان "كاپ آنامور" را تاسيس كرده است. در سال ٢٠١٦ همسرش كه فعال حقوق بشر بود فوت كرد.

Stand: 15.05.2017, 18:28