چند نکته درباره روش صحیح شارژ باتری موبایل

چند نکته درباره روش صحیح شارژ باتری موبایل

شما هم دائما با باطری موبایلتون مشکل دارید؟ مانند باطری موبایل ایزابل که زود تمام می شود؟ این سه نکته ای که بامداد برایتان می گوید شاید به دردتان خورد.