شرایط پیوند خانواده برای پناهجویان

شرایط پیوند خانواده برای پناهجویان 06:51 Min. Verfügbar bis 17.11.2022

شرایط پیوند خانواده برای پناهجویان

شرایط پیوند خانواده برای پناهجویانی که قبولی سه ساله دریافت کرده اند چگونه است؟ بامداد اسماعیلی در این مورد با کلاوس اولریش پرولس از شورای کمک به پناهجویان کلن صحبت کرده است.