نظر آلمانیها درباره کار سیاه

نظر آلمانیها درباره کار سیاه 01:42 Min. Verfügbar bis 03.05.2023

نظر آلمانیها درباره کار سیاه

خیلی ها در آلمان غیر قانونی و به اصطلاح «سیاه» کار می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند. آلمانی ها در این مورد چه نظری دارند؟ عبدل و یانینا در این مورد با آنها صحبت کرده اند.

Stand: 03.05.2018, 13:59