روایت عشق، رنج و فرسخ ها فاصله - قسمت (۱)

روایت عشق، رنج و فرسخ ها فاصله - قسمت (۱) 14:33 Min. Verfügbar bis 27.04.2023

روایت عشق، رنج و فرسخ ها فاصله - قسمت (۱)

مسیح علینژاد، روزنامه نگار شناخته شده ایرانی در دو گزارش داستان عاشقانه هانی و علی را بازگو می کند. هانی در ایران است و زندگی سختی دارد و علی در آلمان. در این قسمت داستان هانی را می شنویم.

Stand: 27.04.2018, 16:14