کلاس کامپوتر در هتل مادو

کلاس کامپوتر در هتل مادو 04:36 Min. Verfügbar bis 08.12.2022

کلاس کامپوتر در هتل مادو

چگونه باید ایمیل های اداری را نوشت یا چگونه در اینترنت آگهی های استخدام یا خانه را جستجو کرد؟ محمد به این نوع سوال ها در یک کلاس کامپوتر در هتل مادو در کلن پاسخ می دهد. این گزارش زیرنویس فارسی دارد.