چند پيشنهاد براى وقتى كه برف سنگين مى بارد

چند پيشنهاد براى وقتى كه برف سنگين مى بارد 01:23 Min. Verfügbar bis 15.02.2024

چند پيشنهاد براى وقتى كه برف سنگين مى بارد

چگونه مى توانم سر ساعت در محل كارم حاضر باشم ؟ امكان دارد هنگام بارش برف سنگين ، وسايل نقليه عمومى مثل قطار و اتوبوس با تاخير حركت كنند .ايزابل شايانى به شما پيشنهاداتى ارائه مى دهد كه چگونه با وجود بارش برف باز هم سر وقت در محل كار خود حاضر شويد.

Stand: 24.01.2019, 17:38