چگونه می‌توان یک آپارتمان پیدا کرد؟

03:14 Min. Verfügbar bis 19.05.2027

چگونه می‌توان یک آپارتمان پیدا کرد؟

Stand: 19.05.2022, 12:44 Uhr

Von Borhan Akid

پیدا کردن محل سکونت در آلمان می‌تواند بسیار دشوار باشد. چه نکاتی می‌تواند کمک‌کننده باشند؟ در این ویدئو، برهان توصیه‌هایی دارد که شاید جستجوی خانه را برای شما آسان‌تر کند.