Mülteciler Erdoğan'a altın bir fırsat sunuyor | Eine goldene Chance für Erdoğan

Screenshot Homepage taz.gazete

Orta Doğu Uzmanı Arzu Yılmaz

Mülteciler Erdoğan'a altın bir fırsat sunuyor | Eine goldene Chance für Erdoğan

"Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte batı ittifakı yerine Türkiye'nin çıkarları merkeze alındı ve Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu mirası üzerinden yayılmacı bir politika izlemeye başladı. Bu koşullar altında Kürt meselesinin Türkiye'ye, Irak ve Suriye'de yürütülecek yayılmacı politikaları meşrulaştırmak için araçsal bir değer kazandırdığını görüyoruz."

"Die Vision des früheren Premiers und Außenministers Ahmet Davutoğlu war es, türkische Interessen und nicht die der westlichen Allianz ins Zentrum der türkischen Außenpolitik zu rücken. So begann die Türkei eine expansive Politik auf dem Gebiet des ­früheren Osmanischen Reichs. Unter diesen Umständen scheint die Kurdenfrage als Rechtfertigung zu dienen, sowohl im Irak, als auch in Syrien."

Stand: 10.12.2018, 16:07