COSMO Radio Forum Ganze Sendung (09.12.2021)

COSMO bosanski/hrvatski/srpski 09.12.2021 15:51 Min. Verfügbar bis 09.12.2022 COSMO Von Sasa Bojic

Teme: Šta nova vladajuća koalicija namerava sa Fondom za stabilizaciju privrede? +++ Da li povreda u kućnom birou važi kao povreda na radu? +++ Pred kakvim problemima se nalazi Nemačka sa doseljavanjem negovatelja i lekara? +++ Kako se u Srbiji i BiH obeležavaju mesta za recikliranje otpada? +++ Radio Forum - od ponedeljka do petka od 18:00-18:30 uživo putem livestream-a i od 20:30-21:00 na radiju. Kompletnu emisiju možete čuti i kao "audio on demand" i kao podcast, i preko Cosmo aplikacije.


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten