Wspierają młodych bezdomnych w Berlinie

COSMO po polsku 06.12.2022 20:26 Min. Verfügbar bis 06.12.2023 COSMO Von Monika Sedzierska

Agnieszka Ghanname i Magdalena Różycka pomagają osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w Berlinie. W organizacji KLIK e.V. udzielają porad oraz prowadzą punkt kontaktowy, w którym młodzi bezdomni mogą skorzystać z internetu i prysznica, zaopatrzyć się w ubranie i zjeść ciepły posiłek. Trafia do nich wielu młodych ludzi z Polski. Jak wygląda życie na ulicy? Na jaka pomoc mogą liczyć bezdomni w Berlinie? Zaprasza Monika Sędzierska


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten