Polska Rada Społeczna pomaga od 40 lat

COSMO po polsku 05.12.2022 21:12 Min. Verfügbar bis 05.12.2023 COSMO Von Monika Sedzierska

Polska Rada Społeczna pomaga od 40 lat Powstała w 1982 roku, by wspierać Polaków emigrujących do Niemiec i szukać dla nich rozwiązań na płaszczyźnie administracyjnej i politycznej. Dziś Polska Rada Społeczna dba nie tylko o interesy Polaków w Niemczech. Działa również na rzecz zapobiegania dyskryminacji pracowników z UE oraz jest ważnym głosem w debacie dotyczącej integracji migrantów w Niemczech. O nowej roli i zadaniach organizacji rozmawiano podczas uroczystych obchodów 40-lecia Polskiej Rad


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten