Piłsudski kluczem do zrozumienia Ukrainy?

COSMO po polsku 09.03.2022 27:35 Min. Verfügbar bis 09.03.2023 COSMO Von Thomas Kycia

Wolfgang Templin twierdzi, że w czasach marszałka Rosja działała tak brutalnie jak dziś. W rozmowie z Tomaszem Kycią autor pierwszej niemieckiej biografii Józefa Piłsudskiego ostro krytykuje niemieckich polityków, którzy tradycyjnie kokietowali z Rosją. Ponadto aktualne wydarzenia komentuje prof. Tytus Jaskółowski.


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten