Niemcy z bliska: rtęć zabija Odrę

COSMO po polsku 12.08.2022 07:40 Min. Verfügbar bis 12.08.2023 COSMO Von Maciej Wisniewski

W piątek, 12 sierpnia, fala zatrutej rtęcią Odry dociera do Szczecina, a letnia fala pandemii wyhamowuje. Rząd federalny zakręca ogrzewanie budynkom publicznym, a Karolina Kuszyk powraca do dyskusji dla kogo jest, a dla kogo nie jest literaura. Zaprasza Maciej Wiśniewski.


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten