FC Polonia Berlin: więcej niż klub

COSMO po polsku 05.07.2022 19:06 Min. Verfügbar bis 05.07.2023 COSMO Von Maciej Wisniewski

Adrian Tomaszewski (prezes) i Marcin Klimek (jeden ze współzałożycieli) opowiadają, jak FC Polonia od spotkania kolegów w berlińskim barze w ciągu 10 lat stała się jednym z największych polonijnych klubów w Europie i dlaczego drużyna gra zarówno na boisku, jak i poza nim. Pyta i kibicuje Maciej Wiśniewski.


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten