Πώς επιλέγουμε σχολείο μετά το δημοτικό;

COSMO sta ellinika 05.02.2023 01:00:09 Std. Verfügbar bis 03.02.2024 COSMO Von Angeliki Konti ;Sofia Stavrianidou

# 50 Kαταπιανόμαστε με το μεγάλο θέμα της μετάβασης των παιδιών από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία της Γερμανίας. Με καλεσμένους τον παιδαγωγό Δρ. Βασίλειο Φτενάκη, τις εκπαιδευτικούς Ζωή Κάντζου και Μαρία Πασαλίδου αλλά και άλλους δασκάλους και γονείς. cosmostaellinika@rbb-online.de


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten