Kako će se ubuduće finansirati bolnice u Nemačkoj?

COSMO bosanski/hrvatski/srpski 23.03.2023 16:16 Min. Verfügbar bis 22.03.2024 COSMO Von Boris Rabrenovic

Nemačka vlada priprema reformu zdravstvenog sistema. S jedne strane, stručnjaci predlažu dalekosežne promene u naplaćivanju zdravstvenih usluga i napuštanje principa paušalnog obračunavanja bolničkih usluga, sa druge strane zahtevaju veću specijalizaciju bolnica. Detalje o planiranoj reformi saznao je kolega Filip Slavković, a u ovom podkastu govorimo i o planovima za pomoć pacijentima koji boluju od dugog kovida ili posledica vakcinacije.


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten