Čile prije 50 godina - dan koji je promijenio svijet

COSMO bosanski/hrvatski/srpski 11.09.2023 26:57 Min. Verfügbar bis 10.09.2024 COSMO Von Nenad Kreizer

Kada spomenemo 11.9. svi pomislimo na terorističke napade na SAD 2001. godine. Međutim istog tog datuma nešto ranije, naime 1973. godine, jedan drugi događaj također je promijenio svijet. Puč u Čileu. Zašto? O tome kako ovaj dan još uvijek utječe na Njemačku i jugoistok Evrope Nenad Kreizer razgovara sa sociologom i povjesničarem Galom Kirnom. Filip Slavković pojašnjava šta se ustvari tačno desilo tog 11.9. prije 50 godina. Kakve veze sve to ima s nama i sa svijetom u kojem danas živimo?


Download

Aktuelle Podcasts von COSMO

Beiträge aus den Sprachenformaten